Saturday, March 2, 2013

(Style Saturday) Oversize Plaid Shirt - Sơmi Caro dáng dài

So the story goes, I dug up an oversize plaid shirt in the back of my wardrobe. I believe someone had sent me this shirt because she was no longer wore it. Oversize Shirt is never out of trend. Today post, +Linh Ichigo & her friends will show us some ways to wear it.

Và câu chuyện bắt đầu từ việc mình lục lọi đến tận đáy tủ quần áo để lôi ra được chiếc áo sơ mi dáng dài này. Mình nhớ rằng có ai đó đã cho mình chiếc áo. Sơ mi dáng dài hầu như chẳng bao giờ lỗi mốt cả. Vì thế bài đăng ngày hôm nay, Linh Ichigo và bạn của cô ấy sẽ phối đồ với chiếc áo này.
     
How Linh Ichigo wear it

How her lovely friend wear it

Now I want my shirt back :(
Giờ thì mình muốn giành lại chiếc áo này từ tay Linh Ichigo quá!Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This tutorial is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Tác giả của bài viết là Linh Daikon và Linh Ichigo viết bằng tài khoản G+.
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?