Friday, March 8, 2013

[Recipe] The Chuz IV

You want to get a cup of instant noodle but also want to add more vegetables to your meal? Here's the Chuz IV. When you get too lazy to roll in to the kitchen, dig this recipe up and give it a try for a simple and quick instant meal!

Nhiều khi muốn ăn đồ ăn liền lắm nhưng đồng thời cũng muốn ăn rau. Vì thế The Chuz IV đã xuất hiện. Dành cho trường hợp quá lười để nấu một bữa ăn, hãy thử làm theo thực đơn này để có một bữa ăn liền nhanh gọn và đủ chất.

[This recipe is very simple, so there will be no Step by Step version]
[Thực đơn này thực ra rất dễ, chỉ cần nhìn hình là các bạn có thể làm được]


No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?