Thursday, March 14, 2013

50 facts about Linh Daikon & Linh Ichigo [Part 1]

 25 facts about Linh Daikon & Linh Ichigo
25 điều về Linh Daikon và Linh Ichigo

1. Daikon means Chinese Radish & Ichigo means Strawberry.
2. Our names are Linh.
3. Daikon's skin is tanned. Ichigo's skin is light.
4. Daikon can't eat fruit, except for watermelon. Ichigo love fruits.
5. Daikon loves avocado smoothie. Ichigo loves strawberry smoothie.
6. Daikon is engaged. Ichigo is still in search of finding Mr.Right.
7. Daikon is allergic to shrimp's shell & raw cocoa. Ichigo is allergic to nothing.
8. Daikon cant catch a cockroach with bare hands. Ichigo can't live without insect spray.
9. Daikon is lucky. Ichigo is often unlucky.
10. Daikon is a loner. Ichigo is quite a social butterfly.

1. Daikon nghĩa là củ cải và Ichigo nghĩa là dâu tây.
2. Tên của 2 đứa là Linh.
3. Daikon da ngăm. Ichigo da trắng.
4. Daikon không ăn được trái cây, trừ dưa hấu. Ichigo thích trái cây.
5. Daikon thích uống sinh tố bơ. Ichigo thích uống sinh tố dâu.
6. Daikon đã đính hôn. Ichigo vẫn đang tìm kiếm nửa còn lại.
7. Daikon dị ứng với vỏ tôm cua và cacao nguyên chất. Ichigo hầu như không bị dị ứng.
8. Daikon bắt gián bằng tay không. Ichigo không thể sống thiếu bình xịt côn trùng.
9. Daikon thường găp may. Ichigo hay gặp xui.
10. Daikon hướng nội. Ichigo hướng ngoại.

Copyright by linh.Draws&DIY
11. Daikon loves vegan food & meat. Ichigo eats everything.
12. Daikon loves diet coke. Ichigo drinks everything.
13. Daikon can't eat raw vegetable but in love with Gỏi Cuốn.
14. Ichigo eats a lot but her weight is always normal.
15. Daikon does exercises every... week. Ichigo rarely does exercise.
16. Daikon is a slob. Ichigo is very neat.
17. Daikon loves writing. Ichigo loves drawing.
18. Daikon is studying Vietlish as her main major in college.
19. Ichigo is ready to take the college entrance exam again in order to choose her dream major.
20. Daikon is going through a midlife crisis.
21. Ichigo is trying really hard to chase her dream.

11. Daikon thích đồ ăn chay và thịt. Ichigo ăn gì cũng ok.
12. Daikon thích uống diet coca. Ichigo uống gì cũng ok.
13. Daikon không ăn được rau sống nhưng lại ăn được gỏi cuốn.
14. Ichigo ăn đủ thứ nhưng cân nặng vẫn giữ nguyên.
15. Daikon tập thể dục mỗi... tuần. Chưa bao giờ thấy Ichigo tập cả.
16. Daikon bừa bộn. Ichigo gọn gàng.
17. Daikon thích viết. Ichigo thích vẽ.
18. Ngành học của Daikon là Vietlish, sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
19. Ichigo đã sẵn sàng thi lại để chọn học ngành mình yêu thích.
20. Daikon đang trải qua cuộc khủng hoảng tinh thần.
21. Ichigo thì đang tích cực cố gắng để theo đuổi ước mơ. 

Copyright by linh.Draws&DIY
 
22. Daikon can play piano by one hand. Ichigo uses both of hands.
23. Daikon's style is cute although she always dresses like a boy.
24. Ichigo is opposite.
25. Daikon is a bookworm. Ichigo is an otaku.

22. Daikon chơi piano bằng một tay. Ichigo chơi được bằng cả hai tay.
23. Style của Daikon là dễ thương mặc dù ngoài đời luôn ăn mặc như một thằng con trai.
24. Style của Ichigo thì cá tính mặc dù ngoài đời luôn ăn mặc khá nữ tính.
25. Daikon là mọt sách. Ichigo là một otaku.
--------------------------------------Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This post is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Tác giả của bài viết là Linh Daikon và Linh Ichigo viết bằng tài khoản G+.
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?