Friday, March 1, 2013

[Recipe] The Chuz III - Món Chuz số III

Well, not Chuz's meat. The Chuz III is about a completed meal. Don't panic when hearing that because cooking a meal is not a big problem. According to the traditions in our country, a completed meal must have Rice, Main Dish, Side Dish and Vegetable. I love rice but not today. Since there was only my mother and me in the house for dinner, mommy wanted something different. That's how The Chuz III was created.

À, không phải thịt bạn Chuz nhé! Món Chuz số III được xem như một bữa ăn hoàn chỉnh. Đừng hoảng lên khi nghe rằng bạn sắp phải nấu CẢ một bữa ăn đó, không khó như bạn vẫn hay trầm trọng hóa nó lên đâu. Theo truyền thống thì bữa cơm người Việt phải có Cơm, Món chính, Món phụ và Canh rau. Cơm thì ai cũng phải ăn rồi. Nhưng mà hôm nay thì không. Món Chuz III được đặt bởi Gà, và Gà không thích ăn cơm.

The Chuz III, Copyright by linh.Draws & DIY

The Ingredients: (Serves 2)
Nguyên liệu: (Dành cho 2 miệng ăn)

For the Macaroni:
- 250gr Veggie Macaroni.
- 2 lovely onions.
 Phần Nui xào:
- 250gr nui rau củ.
- 2 bé hành tây.

For the Fried Oysters:
- 4 to 6 oysters without shells.
- All purpose flour.
- Seasoning flour (I used Aji-Quick for Seafood).
Phần Sò chiên:
- 4 đến 6 bé sò lông bỏ vỏ.
-  Bột mì số 9
- Bột gia vị làm sẵn. (Nên dùng Aji-Quick loại dành cho hải sản).

For the Egg-Mixed:
- 2 eggs.
- 50gr or more frozen corn.
- 1 Crab Stick (Optional).
- Mayonnaise.
- Tartar or Thousand Island (Pick one).
Phần Trứng trộn:
- 2 quả trứng.
- 50gr, hoặc nhiều hơn, bắp hạt đông lạnh.
- 1 thanh cua (Không bắt buộc).
- Sốt mayonnaise.
- Sốt Tartar hoặc sốt Thousand Island (Chọn 1 thôi nhé).

For the Vegetables:
- Your choice of vegetable.
Phần Rau:
- Bất cứ loại rau nào hợp khẩu vị của bạn.

The Instruction:
Hướng dẫn thực hiện:


For the Macaroni:
Phần Nui xào:

Tips: Add water to the sliced onions to reduce bitterness
For the Fried Oysters:
Phần Sò chiên:

Tips: Use paper towel to remove the excess water of the oysters
For the Egg-Mixed:
Phần Trứng trộn:


Tips: Use the lid to keep the heat for 10'. You'll get the best hard-boiled eggs.

For the Vegetables: (Your choice)
Phần Rau: (Tùy ý bạn nhé)
Tips: Drain the vegetable with boiled water for the good looking color before stir fry.

[Mobile/Step by Step Version]

For the Macaroni:
Phần Nui xào:
Bring water to a boil in a large pot and add the macaroni

Cook until soften then drain well

Slice the onions and dip in cold water to reduce bitterness

Add the onions, then the macaroni and season with soy sauce plus pepper

You're done!

For the Fried Oysters:
Phần Sò chiên:
Dip the Oysters in salted water

Drain well and cook in boiling water for 5'

Drain again and use paper towel to remove the excess of water

In a bowl, add all purpose flour & seasoning flour

Add water and mix well

Dip the oysters in the mixture

Deep Fried the Oysters

You're Done!


For the Egg-Mixed:
Phần Trứng trộn:
Bring the eggs to a boil

Use the lid to keep the heat after 5' boiled

Peel off the hard-boiled Eggs

Mashed the eggs using a folk

In a pot, bring water to a boil and add Corn & Crab Strips

After 3', turn of the burner and drain the mixture

Add the mixture into the mashed eggs

Serve with mayonaise and tartar or thousand island

Mix it well

Put it in the fridge to cool down

You're done!
For the Vegetables: (Your Choice)
Phần Rau: (Tùy ý bạn nhé!)
Tips: Drain the vegetable with boiled water for the good looking color before stir fry.
The Result:

The Chuz III, Copyright by linh.Draws & DIY


Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This tutorial is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Tác giả của bài viết là Linh Daikon và Linh Ichigo viết bằng tài khoản G+.
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?