Saturday, March 16, 2013

50 facts about Linh Daikon & Linh Ichigo [Part 2]

25 remaining facts about Linh Daikon and Linh Ichigo.
25 điều còn lại về Linh Daikon và Linh Ichigo.

26. Daikon and Ichigo loves fashion
27. Daikon and Ichigo loves sweets.
28. Daikon and Ichigo are both in love with all the seasons. Spring, Summer, Fall and Winter.
29. Daikon and Ichigo want to visit the US together.
30. Daikon and Ichigo are both dreamed to visit Disneyland.

26. Daikon & Ichigo rất thích thời trang.
27. Daikon & Ichigo thích đồ ngọt.
28. Daikon & Ichigo thích tất cả các mùa xuân, hạ, thu, đông.
29. Daikon & Ichigo muốn đi Mỹ.
30. Daikon & Ichigo muốn đi Disneyland.


31. Daikon and Ichigo enjoy wearing twins clothes.
32. Daikon and Ichigo want to live together in a rented apartment.
33. Daikon and Ichigo make great businesswomen.
34. Daikon and Ichigo are childish sometimes.
35. Daikon and Ichigo loves traveling.
36. Daikon and Ichigo loves making lovely things.
37. Daikon and Ichigo loves things which is vintage, retro, pastel,...
38. Daikon and Ichigo loves going to any Sale Hunters.
39. Daikon and Ichigo are slightly Shopaholics.
40. Daikon and Ichigo share comics and books all the times. Best way to save money.

31. Daikon & Ichigo thích mặc đồ đôi.
32. Daikon & Ichigo muốn sống tự lập trong một căn hộ thuê.
33. Daikon & Ichigo kết hợp với nhau kinh doanh cực ăn ý.
34. Daikon & Ichigo đôi khi khá trẻ con.
35. Daikon & Ichigo thích đi du lịch đây đó.
36. Daikon & Ichigo thích chế ra những món đồ dễ thương.
37. Daikon & Ichigo thích những thứ vintage, màu pastel,...
38. Daikon & Ichigo thích đi mua hàng giảm giá.
39. Daikon & Ichigo là tín đồ shopping hạng nhẹ.
40. Daikon & Ichigo chia sẻ sách truyện để tiết kiệm tiền.


41. Daikon and Ichigo loves America sitcoms.
42. Daikon and Ichigo's IQ are both abnormal. 
43. Daikon and Ichigo loves trying new stuffs.
44. Daikon and Ichigo loves sketching & doodling.
45. Daikon and Ichigo are both crazy.
46. Daikon and Ichigo loves Youtube.
47. Daikon and Ichigo first met each others in grade 5.
48. Daikon and Ichigo have become bffs since grade 7.
49. Daikon and Ichigo make perfect mangakas: A writer and An artist.
50. Daikon and Ichigo are special twins.

41. Daikon & Ichigo thích coi phim Mỹ dài tập.
42. Daikon & Ichigo có chỉ số IQ khác thường.
43. Daikon & Ichigo thích mày mò những cái mới.
44. Daikon & Ichigo thích phác họa và vẽ vời.
45. Daikon & Ichigo khùng như nhau.
46. Daikon & Ichigo nghiện Youtube.
47. Daikon & Ichigo gặp nhau lần đầu hồi lớp 5.
48. Daikon & Ichigo trở thành bạn thân từ lớp 7.
49. Daikon & Ichigo sinh ra để trở thành mangaka: Daikon làm nội dung, Ichigo vẽ.
50. Daikon & Ichigo là cặp song sinh vô cùng đặc biệt.

--------------------Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This post is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Tác giả của bài viết là Linh Daikon và Linh Ichigo viết bằng tài khoản G+.
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com

No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?