Sunday, April 21, 2013

Warning: Finding mistakes in our product - Cảnh báo: Phát hiện lỗi trong sản phẩm handmade của linh.Draws&DIY

This is a very important warning from us. Since the report of one of our customers, we found the mistake. Please read the following:

As some of you remember this mini jewelry wardrobe, it is made of craft wood:

Did you see the roof angles? That is the problem. We made that without any aluminum holder. Therefore, it is easily broken. We only secure them with super glue.

Since one of our customer point it out, we decide to make an improvement, and of course, for free. We will add the aluminum holders to both side of the roof angle so that when you break it, it will be hard to be broken. You can also place your stuffs on both side of the roof angles.

Due to our design, we won't be able to change it, so the "add the aluminum holders" is optional. You ask for it, we'll do it for you. It's okay. :)

Đây là một lưu ý vô cùng quan trọng. Nhờ sự phản hồi của khách hàng, chúng mình đã nhìn nhận sự thiếu sót của sản phẩm như sau:

Phần mái nghiêng của sản phẩm được chúng mình làm với mục đích trang trí. Vì thế chúng mình chỉ cố định bằng keo dán sắt chứ không sử dụng nẹp nhôm như phần kệ đựng đồ bên dưới. Điều đó dẫn đến việc phần mái nghiêng có thể bị bẻ gãy rất dễ dàng bằng tay.

Nhờ sự phản hồi kịp thời của khách hàng, chúng mình đã nhanh chóng tìm cách cải tiến sản phẩm, không tính phí phần này nhé. Chúng mình sẽ gắn nẹp nhôm vào phần mái nghiêng đó để khi bạn bẻ bằng tay, phần mái không bị gãy. Qua đó, bạn hoàn toàn có thể để đồ trên phần mái nghiêng theo đúng như mong muốn.

Chúng mình không để đồ trên mặt phẳng nghiêng được, vì thế đối với bọn mình, mặt phẳng nghiêng không cần nẹp. Nhưng nếu bạn muốn, bạn hoàn toàn có thể báo cho bọn mình làm nẹp. Không sao cả! :)

No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?