Thursday, November 28, 2013

{ B E A U T I F U L C R E A T U R E }

Inspired by Lena in Beautiful Creatures. 
We have the thought of bringing the beauty of mystic and flowers combined in one beautiful creature. Therefore, we created a new, unusual image for our model in order to bring out the beauty of our chosen theme. 

Lấy cảm hứng từ Lena trong Gia tộc huyền bí (tựa Việt của phim)
Bọn mình đã nảy ra ý tưởng tạo nên một tạo vật xinh đẹp qua sự kết hợp của những truyền thuyết bí ẩn và những bông hoa. Vì thế, hình ảnh mới lạ của người mẫu trong tạo hình của một tạo vật xinh đẹp này đã được ghi dấu qua bộ ảnh sau đây mà chúng mình muốn chia sẻ với mọi người.


Check out our funny videos starring Moo Moo:
My Morning Routine (Expectation VS Reality)
My Nightly Routine (Expectation VS Reality)

Mời các bạn ghé xem thử hai video vô cùng thú vị ở đường link sau:
Buổi sáng của Moo Moo (Tưởng tượng VS Thực tế)
Buổi tối của Moo Moo (Tưởng tượng VS Thực tế)

-----------------


Credit goes to Linh Daikon & Linh Ichigo at www.Lolliwood.blogspot.com
Copyright by linh.Draws & DIY
Please included our credits if you would like to re-posted the article. 
This post is not for business or commercial. Just personal use only. 
NOTE: For especial Vietnamese, PLEASE don't copy this post without permission. 
Email us or leave a comment below to get permission. 

Bài viết này được đăng tại Blog Lolliwood, nhận sự bảo trợ từ Blogger. 
Tác giả của bài viết là Linh Daikon và Linh Ichigo viết bằng tài khoản G+.
Bản quyền của bài viết này là của linh.Draws & DIY.
Vui lòng không bỏ qua những dòng này nếu bạn muốn đăng lại bài của bọn mình lên web khác.
Bài viết này phi lợi nhuận. Chỉ dùng cho mục đích cá nhân.
NHẤN MẠNH: Các bạn sống ở Việt Nam, là người Việt Nam, gốc Việt Nam,... Vui lòng không tự ý đăng lại bài viết. Các bạn có thể gửi mail hoặc để lại comment cho bọn mình để được sự đồng ý. 

Email Add: 
Linh Daikon: ToriHuynhxxx@gmail.com
Linh Ichigo: LinhN217@gmail.com


No comments:

Post a Comment

Which dress should I wear on my 18th Birthday Party?